Visjon:
Å bidra til å skape levedyktige, attraktive og spennende by- eller landsbyområder der boliger, næring og kultur tilsammen skaper et godt menneskelig miljø. Forretningsmodell:
Å forprosjektere by- og landsbyområder for kommuner, grunneiere og investorer og tilrettelegge for en allsidig stedsutvikling. Å drive rådgivning, tilrettelegging og utredning knyttet til dette.

Samarbeidsmodell
Amfora stedsutvikling tar på seg rådgivnings- og utredningsoppgaver knyttet til stedsutvikling. Vi samarbeider med et bredt faglig nettverk i Norge og internasjonalt. Prinsipper for stedsutvikling

Vi ønsker å bidra til å utvikle bymessige nabolag med et nettverk av gater som står i forbindelse med hverandre og en blanding av hustyper som har minst en felles samlingsplass. Når prosjektet er ferdig må det være mulig for beboerne å spasere til butikker og andre forretninger og tilbud. Plassering av parkering og bygninger, og utforming av gatene må være fotgjengervennlig.

Andre viktige punkter:
- Steder som er egnet for å holde på ungdommen
- Utvikle innbydende, attraktive sentra
- Bygge opp og støtte lokalt næringsliv
- Unngå kjøpesentre
- Redusere bilbruk
- Skåne naturen for utstrakte boligfelt

Se presentasjon: [amfora.sted.pdf]