AMFORA har kompetanse på å skape kulturhus med innhold og sjel. I 2001 (da het vi Forum for Kultur og multimedia) fikk vi i oppdrag av Fegerstens stiftelse å utrede mulighetene for å utvikle Parkteatret i Oslo til en allsidig kulturscene. Utredningen ble gjennomført for Fegerstens stiftelse og Norsk kulturråd og førte til opprettelsen av Parkteatret Scene. Her brukte vi en modell og en metodikk, som vi tror andre kulturhus vil kunne ha stor glede av.