AMFORA ble stiftet i 2001 som Forum for Kultur og Multimedia (FKoMM) og er en forening som har til formål å etablere kontaktpunkter mellom kulturlivet og ny teknologi, både i Norge og internasjonalt.

Foreningen ledes av et styre med to medlemmer. Styreleder er Pål Steigan og styremedlem er Geir Johnson.

Vi har siden stiftelsen særlig arbeidet med to store prosjekter:

  • Akerselva Innovasjonspark ­ et prosjekt som tar sikte på å skape en sone der kultur, forskning, undervisning og design møter ny teknologi langs Akerselva ved Grünerløkka.
  • Parkteatret ­ der vi utredet en strategi for utvikling og fornyelse av den gamle kinoen på Olaf Ryes plass og senere gikk inn og tok initiativet til å etablere Parkteatret Scene AS.

    I 2004 skiftet vi navn til AMFORA (The Art and Media Forum) for å kunne utvide arbeidsområde og legge til rette for internasjonale initiativer.

    AMFORA finansieres gjennom å påta seg oppdrag for det offentlige eller private. Vi har et stort og bredt nettverk innen kultur, teknologi og media.

    Org.nr.: NO 983 088 929